Üyelik Aidatları

Üye Aidat Tahakkuk ve Tahsilatı

Oda üyelerinin kayıt ücreti, yıllık aidat, munzam aidat ve gecikme zamlarının tahakkuk ve tahsilatı Odamız yetkili birimlerince yürütülmektedir.

Yıllık Aidat Tahakkuku

Yıllık Aidat ve Munzam Aidat tavanı kanunla belirlenir. Her iki aidat da Haziran ve Ekim ayı içinde 2 eşit taksitte Oda veznesine veya banka hesaplarına yatırılmak suretiyle tahsil edilir. Süresi içinde ödenmeyen aidatlara 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkındaki kanun hükümleri uyarınca yürürlükte olan oranlarda aylık gecikme zammı uygulanır.

Yıllık Aidat ve Munzam Aidatınızın miktarını Odamızın 0(266) 373 1061 No.lu telefonundan öğrenebilirsiniz.

Oda Sicil, Ünvan, Vergi Numaralarını info@edremit-to.org.tr adresine mail göndererek öğrenebilirsiniz.

Aidatlarınızı Odamız veznesine yatırabileceğiniz gibi ünvan veya sicil numaranızı belirterek aşağıdaki banka hesaplarına süresi içinde yatırabilirsiniz.

 

Bankalara yatırırken Oda sicil numarası ve Ünvanınızı dekontta belirtmenizi rica ederiz.

EDREMİT TİCARET ODASI HESAP NUMARALARI

T.C. ZİRAAT BANKASI EDREMİT ŞUBESİ

IBAN NO: TR66 0001 0001 0910 7680 6550 01

 

T.C. HALKBANKASI EDREMİT ŞUBESİ

IBAN NO: TR86 0001 2009 2430 0016 0000 16 

 

YAPI VE KREDİ BANKASI EDREMİT ŞUBESİ

IBAN NO: TR96 0006 7010 0000 0071 5853 40 

 

TÜRKİYE İŞ BANKASI EDREMİT ŞUBESİ

IBAN NO: TR57 0006 4000 0012 1230 8797 55 

 

VAKIFBANK EDREMİT ŞUBESİ

IBAN NO: TR31 0001 5001 5800 7303 5813 07

 

Üye aidatınızı online ödemek için tıklayınız.

Üye aidatlarını ödemek için gerekli rehbere buradan ulaşabilirsiniz.