Capacity Report

Bir firmanın, mevcut makine parkı ve işgücüyle, bir yıl zarfında kaç birimlik üretim yapılabileceğinin belli kriterlerden hareket ederek bilimsel bir şekilde belirlenmesi sonucu düzenlenen belgedir. Kapasite raporunun geçerlilik süresi 2 yıldır.

Kapasite Raporu Hangi Alanlarda Kullanılır?

Yatırım Teşvik Belgesi,

Dahilde İşleme İzin Belgesi,

Geçici Kabul İzin Belgesi müracaatlarında ve bu belgeler kapsamındaki taahhütlerin kapatılması aşamasında,

Yasal bir zorunluluk olan ve indirimli tarifeden elektrik ve doğalgaz alımı için de gerekli görülen Sanayi Sicil Belgesi müracaatlarında,

Muhtelif İthalat ve İhracat işlemlerinde,

Resmi ve özel ihalelerde,

Yurtiçi ve yurtdışı kredi teminlerinde,

Yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılımlarda,

Tahsisli veya ithalinde tarife kontenjanı uygulanan hammaddelerin temininde,

İmalatçı belgesi alımında,

Vergi incelemelerinde,

Kamunun muhtelif amaçlı incelemelerinde gerekli olmakta ve ayrıca ülkenin sanayi envanterinin çıkartılması çalışmaları ile seferberlik plan ve programlarına ışık tutmaktadır.

Kapasite Raporu Tanzim Edilen Sektörler Hangileridir?

Gıda Sanayi (Sınai üretim yapan gıda işletmeleri)

İplik Sanayii

Dokuma Sanayii

Örme Sanayii

Konfeksiyon Sanayii

Boya, Apre ve Emprime Sanayii

Jüt ve Amyant Sanayii

Halı ve Hasır Sanayii

Döküm Sanayii

Madeni Eşya Sanayii

Soğuk ve Sıcak Halde Muhtelif Telden Mamul Eşya Sanayii

Çeşitli Metal Sanayii

Montaj ve Tamir, Bakır Atölyeleri

Elektrik Malzemesi İmali, Elektrik Cihazları Montaj, Tamir Atölyeleri

Kaplama Sanayii

Sıhhi ve Fenni Tesisatçılar

Ağaç Eşya Sanayii

Toprak Eşya Sanayii

Taş Ocakları ve Maden İstihracı Sanayii

Cam ve Porselen Sanayii

Kağıt ve Mukavva Eşya Sanayii

Baskı ve Cilt Sanayii

Kimya Sanayii

Sabun ve Temizlik Malzemeleri Sanayii

Plastik Eşya Sanayii

Kauçuk Eşya Sanayii

Deri Eşya Sanayii

Film ve Fotoğraf Sanayii

Protez ve Ortopedi Sanayii

Deri Tuzlama ve Asorti İşleri

Yazılım Firmaları

Kapasite Raporu Müracaatı İçin İstenen Belgeler

 

1-Kapasite Raporu Müracaat Formu.

2-Kapasite raporu talebinde bulunan kişinin, firmayı temsile yetkili olduğuna dair imza sirküleri aslı

ya da noter tasdikli sureti görülmek kaydıyla fotokopisi, 

3-Mal sahibi ise işyerinin tapu fotokopisi, Organize Sanayi Bölgelerinde bulunan firmalar için tapu

veya tapu tahsis belgesi fotokopisi, 

4-Kapasite raporu düzenlenecek işyerindeki personele ilişkin SGK bildirgeleri ve tahakkuk

makbuzları, 

5-İşyerindeki firma mülkiyetinde olan makine ve teçhizatın Yeminli Mali Müşavir veya Mali

Müşavir onaylı bilançodaki toplam kıymeti, 

6-İşyerindeki firma mülkiyetinde olan makine ve teçhizatın Yeminli Mali Müşavir veya Mali

Müşavir onaylı listesi, 

7-Kiralık olan makine-teçhizat için kira sözleşmesi ile birlikte tarafların imza sirkülerleri/imza

beyannamesi; varsa taşeron sözleşmesi, leasing sözleşmesi, Leasinge ait proforma fatura ve

ödeme planı, 

8-Kiralık olan bina ve işyeri sözleşmeleri,

 

9-Varsa sanayi sicil belgesi fotokopisi,

 

10-Vergi levhası fotokopisi,

 11- Kalite Belge ve sertifikalarının listesi ve belge fotokopileri ( ISO 9000, ISO 14000, ISO 22000

belgesi, CE, Marka tescil belgesi, Patent kullanım belgesi, Know-how sözleşmesi, Lisans

sözleşmesi, Çevre izin belgesi, HACCP belgesi vb.),

12- Maden ocaklarında maden ruhsatı, ruhsat kiralanmış ise kiralama sözleşmesi, istenilir ve (6), (7)

ve (11) inci bentlerinde sayılan belgelerin asılları kontrol edilerek bir suretleri dosyada muhafaza

edilir.

13- Proforma faturaya göre kapasite raporu düzenlenmez.

 14- Bu maddede sayılan belgelerin elektronik imzalı olanları gerekli kontrolleri yapılmak suretiyle

kabul edilir. 
TOBB Hesap Numaraları


Şube Kodu     Hesap No                         IBAN No                                                           Banka/Şube
4201                785529                             TR100006400000142010785529              T.İş Bankası/Akay (Masraflı)
1311                16000038                         TR140001200131100016000038              Halkbank/Çukurambar Ticari
153                   69072                               TR350004600153888000069072              Akbank/Bakanlıklar
184                   2068017                          TR210001500158007293586413              Vakıflar Bankası/Merkez
760                   5994350-5032               TR020001000760059943505032               Ziraat Bankası/Akay(Masraflı)

Not : -Kayıtlarda olmayan makine ve teçhizat dikkate alınmaz. Proforma faturaya göre kapasite raporu düzenlenmez.
-İkinci el, faturasız, özel imalat, ya da çok eski vb. nedenlerle muhasebe kayıtlarında yer almayan fakat üretimde önemli bir yere sahip makineler için Yeminli Mali Müşavir veya YMM olmaması halinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavir onaylı makine ve tesisat listesi dikkate alınır.
-Bu maddede sayılan belgelerin elektronik imzalı olanları gerekli kontrolleri yapılmak suretiyle kabul edilir.