Zeytin ve Zeytinyağı Sektöründe Fire ve Zayiat Oranları Belirleme Çalışması

Zeytin ve Zeytinyağı Sektöründe Fire ve Zayiat Oranları Belirleme Çalışması

Bilindiği üzere ülkemizin en önemli tarımsal ürünlerinin başında gelen zeytin ve zeytinyağı taşıdığı yüksek besin değeri ve insan sağlığına olan katkısıyla temel gıda maddelerinden bir tanesidir. Zeytinyağı, ülkemizin de aralarında bulunduğu, Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerde sadece sağlıklı bir gıda maddesi değil aynı zamanda önemli bir ekonomik faaliyet alanı niteliği taşımaktadır.

Bu kapsamda, Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) talebi ile, sofralık zeytin ve zeytinyağının üretimi sırasında işletmenin kapasitesinin hesaplaması, üretimin her aşamasındaki kayıplar vb. konularda çalışma yapılması ve bu kapsamda bir komisyon oluşturulması kararlaştırılmıştır. Sofralık zeytin ve zeytinyağı sektöründe, fire ve zayiat oranları konusunda çalışma yapmak üzere İzmir Ticaret Borsası Sıvı ve Katı Yağ İmalatı Sıvı ve Katı Yağların Toptan Ticaret ve Meyve ve Sebzelerin Toptan Ticareti Meslek Komitelerinden ikişer temsilci ile İzmir Ticaret Borsası uzmanları, UUZK ve Zeytincilik Araştırma Enstitüsü temsilcilerinden oluşan bir çalışma komisyonu oluşturulmuştur. Komisyon çalışmaları doğrultusunda zeytinyağı sektörüne ilişkin 4 adet anket hazırlanmıştır. Hazırlanan anket soruları ile sektöre ilişkin sağlıklı veri elde edilmesi amaçlanmış ve oluşturulacak dokümanlarda bu verilerden yararlanılması planlanmıştır.

Zeytin ve Zeytinyağı Sektörüne İlişkin Hazırlanan Anketler:

  • Zeytinyağı Üretim Aşamalarında Ortaya Çıkan Fire ve Zayiat Oranları Ölçümleme Çalışması:

https://forms.gle/xyKTsauGYqyyeJSV7

  • Zeytinyağının Ambalajlanması Sürecinde Ortaya Çıkan Fire Zayiat Oranları Anket Soruları:

https://forms.gle/292JMumYRU6GyUop8

  • Zeytinyağı Filtrasyon Sürecinde Ortaya Çıkan Fire Zayiat Oranları Anket Soruları:

https://forms.gle/VrDqy1kF8ELucGF46

  • Zeytinyağı Rafinasyon Sürecinde Ortaya Çıkan Fire Zayiat Oranları Anket Soruları:

https://forms.gle/1eEo32aGkpc2CYC36