Service Standards

TİCARET ODASI

HİZMET ÜCRETLERİ TARİFESİ

SIRA NO

 

HİZMETİN ADI

 

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

 

HİZMETİN BEDELİ

1

KAYIT VE SİCİL SURETLERİ

Ücret Tahsil Makbuzu

5 – 10 DAKİKA

ÜCRETSİZ

2

FAALİYET BELGESİ

Ücret Tahsil Makbuzu

5 – 10 DAKİKA

20,00TL.

3

İHALE DURUM BELGESİ

Ücret Tahsil Makbuzu

5 – 10 DAKİKA

 

20,00TL.

4

MESLEKTEN MEN BELGESİ

Ücret Tahsil Makbuzu

5 – 10 DAKİKA

20,00TL.

5

SİCİL KAYIT LEVHASI

Ücret Tahsil Makbuzu

5 – 10 DAKİKA

ÜCRETSİZ

6

TİCARİ İKAMETGÂH BELGESİ

Ücret Tahsil Makbuzu

5 – 10 DAKİKA

20,00TL.

7

AZAMİ FİYAT TARİFELERİ

Talep Dilekçesi

45 DAKİKA

100,00TL.

8

KAPASİTE RAPORU EVRAKLARI İŞLEMLERİ

0266 373 10 61 / Dahili: 12’ye danışınız.

2 – 3 GÜN

2755,00TL

9

İŞ MAKİNESİ TESCİL EVRAKLARI İŞLEMLERİ

0266 373 10 61 / Dahili: 12’ye danışınız.

1 SAAT

 

520,00TL

10

EKSPERTİZ RAPORU EVRAKLARI İŞLEMLERİ

0266 373 10 61 / Dahili: 12’ye danışınız.

1 – 2 GÜN

2055,00TL

11

YERLİ MALI BELGESİ

0266 373 10 61 / Dahili: 12’ye danışınız.

1-2 GÜN

130,00TL

 

EDREMİT TİCARET ODASI TİCARET SİCİLİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA

NO

HİZMETİN

ADI

 

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN

TAMAMLANMA

SÜRESİ

(EN GEÇ)

HİZMET  BEDELİ

 

 

 

1

 

 

ODA -TİCARET

SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNE

KAYIT OLMA

(Gerçek Kişi)

1.Mersis Kaydı

2.ETO Web Sitesinden Kayıt Evraklarının Temini

3.Bilanço defterine tabi olduğunu gösterir belge 4.İkametgah-nüfüs (Müdürlüğümüzden temin ediliyor)-2 Adet

5.İmza Tescil Beyanı (müdürlüğümüzden)-3 Adet

6.Vergi Levhası Fotokopisi-2 Adet

7.Fotoğraf-5 Adet

8.Dilekçe-2 Adet
 8.1- Ticaret Sicili Müdürlüğüne
 8.2- Ticaret Odası Başkanlığına

9.Taahhütname (T.S.T. 24.Maddesine göre)

10.Oda Kişi Kayıt Beyannamesi

 

 

 

 

 

 

20 DAKİKA

(EVRAKLARIN TAM OLMASI DURUMUNDA)

 

 

 

 

1. Gazete Tescil İlanı için ilan bedeli

2. Gerçek Kişi Durum Değişikliği Harcı

3. 2019 Yılı Oda Kayıt Ücreti  780.00-TL

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

ODA -TİCARET

SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNE

KAYIT OLMA

(Tüzel Kişi)

 

1. Mersis Kaydı

2. ETO Web Sitesinden Kayıt Evraklarının Temini

3.  Müdürlüğümüz bünyesinde onaylı ana sözleşme-5 adet

4. Dilekçe-2 Adet

4.1- Ticaret Sicili Müdürlüğüne

4.2- Ticaret Odası Başkanlığına

5. Kayıt Beyannamesi

6. T.S.T.24.Maddesine göre taahhütname-2 Adet

7. Ortakların  ve müdürün  Müdürlüğümüzden temin ediliyor ikametgah belgesi-2 Adet

8. Ortakların ve müdürün fotoğrafı-5 Adet

9. Müdürün imza beyannamesi şirket ünvanı adı altında  Müdürlüğümüzden temin ediliyor -2 Adet

10. Müdürler Kurulu Beyanı-2 Adet
12. ETO Web sitesinde yer alan diğer evraklar

 

 

 

 

 

 

20 DAKİKA

 

(EVRAKLARIN TAM OLMASI DURUMUNDA)

1. Gazete Tescil İlanı için ilan bedeli
2. 492 sayılı Harçlar Kanununa istinaden  2019 Yılı için belirlenen harç (Oda Muhasebe Servisince Tahsil ediliyor)
2019 Yılı LİMİTED ŞİRKET Oda Kayıt Ücreti  620.00-TL (Merkez Nakli ve Şube Kaydı )

2019 Yılı LİMİTED ŞİRKET Oda Kayıt Ücreti  620.00-TL ( İlk Kurulan Şirket Kayıtları )

2019 Yılı ANONİM ŞİRKET Oda Kayıt Ücreti:620.00-TL( Merkez Nakli ve Şube Kaydı)

2019 Yılı ANONİM ŞİRKET Oda Kayıt Ücreti  620.00-TL ( İlk Kurulan Şirket Kayıtları )

 

 

3

 

ODA-TİCARET SİCİLİ

MÜDÜRLÜĞÜNDEN
KAYDINDA

DURUM DEĞİŞİKLİĞİ
 

(Gerçek Kişi)

 

1.Dilekçe-2 Adet

1.1- Ticaret Sicili Müdürlüğüne

1.2- Ticaret Odası Başkanlığına
  2. Vergi levhası değişiklikleri gösterir

 

 

 

 

 

 

 

20 DAKİKA

 

(EVRAKLARIN TAM OLMASI DURUMUNDA)

 

1. Gazete Tescil İlanı için ilan bedeli

2. Gerçek Kişi Durum Değişikliği Harcı

3.2019 Yılı için işlem ücreti 280.00-TL
 

 

 

 

4

 

ODA-TİCARET

SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

KAYIT SİLDİRME

(Gerçek Kişi)

 

1.Dilekçe-2 Adet

1.1- Ticaret Sicili Müdürlüğünden verilecek

1.2- Ticaret Odası Başkanlığından verilecek

2. Vergi Dairesi’nden terk Mükellef Yazısı

3.Mal Beyanı (İ.İ.K. 44’ncü Maddesine göre)

 

 

 

 

20 DAKİKA

(EVRAKLARIN TAM OLMASI DURUMUNDA)

 

 

492 sayılı Harçlar Kanununa istinaden 2019 Yılı için belirlenen 63.80-TL (Oda Muhasebe Servisince Tahsil ediliyor)

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

ODA-TİCARET

SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

KAYIT SİLDİRME

(Tüzel Kişi)

1. Mersis Kaydı

2. ETO Web Sitesinden Kapanış

Evraklarının Temini

3.  Dilekçe-2 Adet

3.1- Ticaret Sicili Müdürlüğüne(kaşeli-imzalı)

3.2- Ticaret Odası Başkanlığına(kaşeli imzalı)

4. Tasfiye sonu genel kuruluna ait noter onaylı müdürler/yönetim kurulu  kararı (2 ADET)

5.Tasfiye sonu ile ilgili noterden onaylı genel kurul toplantı tutanağı (2 ADET)

6.Mal Beyanı(2 adet)

7.Mali Müşavirin Oda Kayıt Belgesi(1 adet)

8.Tasfiye İlanı
  8.1- (1.İlan) Sicil Gazetesi(2 adet)

8.2- (2.İlan) SicilGazetesi(2 adet)

8.3- (3.İlan) Sicil Gazetesi(2 adet)

9. Yeddi Emin Memuru İmza tescil Beyanı asıl  Müdürlüğümüzden temin ediliyor

(3adet)
10. Yeddi Emin Memuru  Müdürlüğümüzden temin ediliyor nüfustan ikametgah  (2adet) (ortak dışı ise)

11. ETO Web sitesinde yer alan diğer evraklar

 

 

 

 

 

 

 

 

30 DAKİKA

(EVRAKLARIN TAM OLMASI DURUMUNDA)

 

 

 

1. Gazete Tescil İlanı için ilan bedeli

2. 1. Gazete Tescil İlanı için ilan bedeli

2. Gerçek Kişi Durum Değişikliği Harcı

3.2019 Yılı için işlem ücreti 280.00-TL
 

 

 

 

6

ODA

TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

ANA SÖZLEŞME      DEĞİŞİKLİĞİ       (Tüzel Kişi)

1. Mersis Kaydı

2. ETO Web Sitesinden Kapanış

Evraklarının Temini

3.  Dilekçe-2 Adet

3.1- Ticaret Sicili Müdürlüğüne(kaşeli-imzalı)

3.2- Ticaret Odası Başkanlığına(kaşeli imzalı)

4. Ana sözleşme değişikliğine ait noterden  müdürler/yönetim kurulu kararı (2 ADET)

5. Ana sözleşme değişikliğine ait noterden genel kurul toplantı tutanağı (2 ADET)
6 ETO Web sitesinde yer alan diğer evraklar

 

 

 

 

 

30 DAKİKA

(EVRAKLARIN TAM OLMASI DURUMUNDA

 

 

 

1. Gazete Tescil İlanı için ilan bedeli

2. 492 sayılı Harçlar Kanununa istinaden  2019 Yılı için belirlenen Ticaret Sicili Harçları (Oda Muhasebe Servisince Tahsil ediliyor)

3. 2019 Yılı için işlem ücreti 280.00-TL

 

7

 

YETKİ BELGESİ

(İFLAS KONKORDATO) (TAPU BELGESİ)

(YETKİLİLERİ GÖSTERİR)

 

 

 

 

 

 

 

Ticaret Sicili Müdürlüğüne  Dilekçe

 

5 DAKİKA

 

492 sayılı Harçlar Kanununa istinaden  2019 Yılı için belirlenen 54.40. –TL (Oda Muhasebe Servisince Tahsil ediliyor)

 

 

8

 

 

SİCİL TASDİKNAMESİ

 

 

 

 

DİLEKÇEYE GEREK YOKTUR.

 

 

5 DAKİKA

492 sayılı Harçlar Kanununa istinaden  2019 Yılı için belirlenen 54.40. –TL (Oda Muhasebe Servisince Tahsil ediliyor)

 

 

9

 

ÖRNEK ONAYI

 

Ticaret Sicili Müdürlüğüne Dilekçe

           

 

10 DAKİKA

(EVRAK VE İŞ YOĞUNLUĞUNA GÖRE DEĞİŞEBİLİR)

 

 

 

492 sayılı harçlar kanunun 126. Maddesine istinaden tespit edilen tutar;

2019 Yılı için 1 SAYFASI 16.20. –TL (Oda Muhasebe Servisince Tahsil ediliyor)

T.T.K. 35/2 istinaden ödenir

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci  müracaat yerine başvurunuz.

Ticaret Sicili İşlemleri  İlk Müracaat Yeri: Fatma Tanır / Ticaret Sicil Müdürü

Oda Muamelat  İlk  Müracaat  Yeri: Hande Sağlam / Oda Muamelat Memuru

                         İkinci Müracaat Yeri : Recep Akgün / Genel Sekreter