Destek Yönetim Sistemi

Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Dahilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Vergi Resim Harç İstisnai Belgeleri ve Belgesiz İhracat Kredileri ile mal ve hizmet ihracatına yönelik devlet desteklerine ilişkin başvurui değerlendirme ve sonuçlandırma süreçlerinin 01/01/2020 tarihinden itibaren Destek Yönetim Sistemi(DYS) üzerinden yürütülmesi usulüne geçilmiştir.

03.09.2020 tarihli TOBB yazısında, mal ihracatına yönelik devlet desteklerini düzenleyen Karar ve Tebliğ’lerin mer’i Genelgelerinin yürürlüğünün 30 Eylül 2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar uzatıldığı bildirilmişti.

Bu defa Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 21.09.2020 tarihli yazıda, muhtelif sebeplerden dolayı ilgili mevzuatta gerekli değişiklik yapılmak kaydı ile mal ihracatına yönelik devlet desteklerini düzenleyen Karar ve Tebliğ’lerin mer’i Genelgelerinin yürürlüğünün 31/12/2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar uzatılmış olduğu ve söz konusu Genelgelerin Ticaret Bakanlığı’nın internet sitesinde yayımlandığı belirtilmektedir.

Odamız üyelerine duyurulur.